Główny budynek dzisiejszej Stacji Ekologicznej oraz towarzyszący mu budynek byłej stajni, powstał w pierwszych latach XX wieku, przed I Wojną Światową. Mieściła się w nim restauracja znana wówczas jako „Waldrestaurant Seeberg am Gorkasee”. Funkcjonowała ona przynajmniej do roku 1915. Ten odcinek historii obiektu dokumentują załączone fotografie. Po wojennej zawierusze, około roku 1920, w budynku ponownie otwarto restaurację, już o polskiej nazwie - „Leśna”. Tę funkcję obiekt pełnił zapewne do wybuchu II Wojny Światowej. W trakcie wojny z budynku korzystali okupanci, m.in. zarządzający budową wznoszonej w sąsiedztwie rezydencji Arthura Greisera, pełniącego w czasie okupacji funkcję Namiestnika Rzeszy w Kraju Warty. Obecnie obiekt ten stanowi siedzibę Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego. Po zakończeniu wojny budynek dzisiejszej Stacji pełnił różne funkcje. Stanowił również siedzibę Urzędu Bezpieczeństwa. Ostatecznie ponownie otwarto w tym miejscu restaurację „Leśną”, znaną również jako „Górecka”. Stanowiła ona częsty cel sobotnich i niedzielnych spacerów poznaniaków, rozpoczynających się zazwyczaj na stacji kolejowej „Osowa Góra”. Jednocześnie w otoczeniu restauracji rozwijała się infrastruktura rekreacyjna, jak choćby osada domków kampingowych PTTK-HCP w Poznaniu (już nieistniejąca) lub schronisko turystyczne „Kociołek” (dziś obiekt stanowi zaplecze hotelowe Stacji). Po likwidacji restauracji w połowie lat 80-tych obiekt niszczał, aż do chwili jego zagospodarowania na potrzeby powstającej Stacji Ekologicznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stacja ta została formalnie powołana w roku 1989. Stanowiła zatem zamiejscową jednostkę organizacyjną tej uczelni. Z końcem roku 2022, zatem po 33 latach istnienia Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach, uniwersytet zrezygnował z dalszego funkcjonowania w tym miejscu. Od początku roku 2023 obiekt jest zatem zarządzany przez Wielkopolski Park Narodowy – jego właściciela. Nadal funkcjonuje jako Stacja Ekologiczna w Jeziorach. 

Historia terenu i obiektów obecnej Stacji Ekologicznej w Jeziorach będzie uzupełniana w ślad za jej coraz lepszym rozpoznaniem i pozyskaniem archiwalnych materiałów.

Chcesz wiedzieć więcej? Nie wahaj się, zadzwoń!

+48 604 522 225

Napisz do nas!

biuro@jeziory.com.pl

Zdjęcia historyczne z www.fotopolska.eu:

© Copyright 2024 by Stacja Ekologiczna w Jeziorach | Polityka cookies

Opracowanie i wdrożenie unka