Michal Lorenc foto info v2

dr Michał Lorenc, Stacja Ekologiczna w Jeziorach

 

Kilka słów o osobie do kontaktu

Poniżej pozwalam sobie przekazać garść informacji na swój temat. Być może nie jest to konieczne, a może przeciwnie – jest pomocne. Szczególnie przed podjęciem pierwszego kontaktu ze Stacją Ekologiczną w Jeziorach.

W roku 1996 ukończyłem studia geologiczne na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, broniąc pracę magisterską z zakresu paleontologii.

Po studiach podjąłem pracę w Zakładzie Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku 2005 uzyskałem stopień naukowy doktora nauk o ziemi w zakresie geologii.

W między czasie, w roku 1999, ukończyłem studia podyplomowe w zakresie ochrony i kształtowania środowiska na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu.

W roku 2005 podjąłem pracę w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach, rozpoczynając w ten sposób, trwającą do dnia dzisiejszego, moją przygodę związaną z tym ciekawym miejscem.

Moje zainteresowania od dzieciństwa koncentrowały się wokół szeroko rozumianej przyrody. Przyniosły moje zaangażowanie w działalność na rzecz jej ochrony. Przyrodniczym pasjom towarzyszyło zamiłowanie do wędrówki, które po studiach przerodziło się w wyprawy trekkingowe. Szczególnie w rejony subpolarne.

Jednak najważniejsza w ujęciu tej notatki jest moja aktywność w Stacji Ekologicznej w Jeziorach. Przez pierwsze lata pracy w tym miejscu kontynuowałem swoją działalność naukową. Zainteresowałem się również obszarem Wielkopolskiego Parku Narodowego, zajmując się jego geologią, hydrogeologią, badaniem zmian poziomu wody w parkowych jeziorach, a nawet skamieniałościami z obszaru Wielkopolskiego Parku Narodowego. Przyznaję – mnogość podejmowanych zagadnień była zbyt duża. Kilka bardziej istotnych publikacji naukowych z tego okresu zamieszczam poniżej.

Jednak z czasem moja działalność naukowa skutecznie była wypierana przez rozwijaną przeze mnie działalność edukacyjną Stacji Ekologicznej w Jeziorach, skierowaną głównie do szkół średnich. Dostrzegłem bowiem ogromny potencjał, jaki w tym zakresie posiada Stacja, a przede wszystkim otaczający ją teren. Opracowałem zatem program warsztatów terenowych poświęconych rzeźbie polodowcowej, wodzie w przyrodzie oraz skamieniałościom, a także interdyscyplinarne zajęcia zwracające uwagę na złożoność przyrody. Szczególny charakter posiadają zajęcia nocne poświęcone zwierzętom aktywnym w nocy. Program każdych warsztatów wpisuje się merytorycznie w podstawę programową nauczania w szkołach średnich (głównie z zakresu geografii, a w mniejszym stopniu również biologii). Realizowane zajęcia terenowe ewoluowały w kolejnych latach. Doskonaliłem trasy przejścia podczas zajęć w terenie tak, by optymalnie wykorzystać jego ogromne walory dydaktyczne. Z czasem, w otoczeniu Stacji Ekologicznej, pojawiły się takie terenowe udogodnienia jak profil glebowy, piezometry pozwalające na badanie wody podziemnej, tablice edukacyjne, a także wieża widokowa i kilka platform widokowych, dających możliwość spojrzenia na omawiany obszar z nieco innej perspektywy. Pozyskiwany sprzęt pozwalał na rozszerzenie zakresu wykonywanych z uczniami obserwacji terenowych. Ewoluowały również karty pracy, które uczniowie używają w trakcie zajęć, co znacznie ułatwia im zrozumienie podejmowanych zagadnień i uaktywnia w terenie. Ostatecznie karty te pozostają do ich dyspozycji, jako pomocny materiał edukacyjny. Po latach tej aktywności wykształciła się bardzo ceniona i szanowana przeze mnie współpraca ze szkołami, a konkretnie z nauczycielami, którzy potrafią podjąć trud organizacji wyjazdu dla uczniów na zajęcia terenowe.

W tych wszystkich działaniach otrzymywałem niezbędne i doceniane przeze mnie wsparcie Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego. Współpraca ta przyniosła także powstanie na terenie tego Parku ścieżki dydaktycznej „Na tropach lądolodu” oraz wydanie przewodnika po tej ścieżce. Przewodnik ten, podobnie jak inne opracowanie mojego autorstwa pt: „Śladami lądolodu w Wielkopolskim Parku Narodowym”, jest dostępny w wersji cyfrowej poniżej tego wpisu. W wersji drukowanej opracowania te są dostępne w Stacji Ekologicznej w Jeziorach. Więcej na temat swoich doświadczeń w zakresie realizacji różnorodnych zajęć i warsztatów terenowych pozwoliłem sobie załączyć w pliku "Warsztaty - kilka kadrów z przeszłości".

Z końcem roku 2022 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu zrezygnował z kontynuacji swej działalności w Stacji Ekologicznej w Jeziorach. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie archiwalnej tej jednostki [ https://jeziory.home.amu.edu.pl/ ]. Od początku roku 2023 Stacją Ekologiczną zarządza Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego – właściciel obiektu. Pomimo tych zmian, mam ogromną przyjemność organizowania dalszego życia Stacji Ekologicznej w Jeziorach, w zakresie jej udostępniania na cele dydaktyczne, szkoleniowe, konferencje, zjazdy i podobne wydarzenia. Kontynuuję i rozwijam również swoją działalność edukacyjną, doskonaloną w tym miejscu przez szereg lat, więc bardzo dla mnie istotną. Więcej na temat Stacji Ekologicznej w Jeziorach, jej otoczenia oraz możliwości korzystania z tego obiektu piszę w kolejnych blokach tej strony.

Pozostaję otwarty na pytania związane z przyjazdem i pobytem w Stacji Ekologicznej w Jeziorach.

Zachęcam do skorzystania z propozycji Stacji – przyroda hojnie obdarowuje jej gości!

Do zobaczenia,
dr Michał Lorenc
Stacja Ekologiczna w Jeziorach

Publikacje popularno-naukowe z terenu WPN

Publikacje naukowe z terenu WPN- spis

- Audycja Radia Poznań (radiopoznan.fm) pt. Drzwi do lasu: rozmowa o skamieniałościach w głazach polodowcowych z terenu Wielkopolskiego Parku Narodowego: http://radiopoznan.fm/audycja/drzwi-do-lasu/drzwi-do-lasu-14-lipca-2018

- TVP Nauka. Polskie Parki Narodowe - z notatnika odkrywcy, odcinek 13, Wielkopolski Park Narodowy: https://vod.tvp.pl/programy,88/polskie-parki-narodowe-odcinki,317252/odcinek-13,S01E13,1004551

© Copyright 2024 by Stacja Ekologiczna w Jeziorach | Polityka cookies

Opracowanie i wdrożenie unka